lv ru

2525
jan2020

Ziņas par adresātu

E-майл:
Комментарий:

Ziņas par sūtītāju

Jūsu vārds:
E-майл:
Отослать
Noteikumi par pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem taksometriem.
Ministru kabineta noteikumi Nr.380

Rīgā 2008.gada 27.maijā (prot. Nr.34 29.§)
Noteikumi par pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem taksometriem
Izdoti saskaņā ar Autopārvadājumu likuma 35.panta sesto daļu un 39.panta 5.1 daļu

(MK 21.12.2010. noteikumu Nr.1141 redakcijā)

Noteikumus skatīt šeit.
Grozījumus noteikumos skatīt šeit (spēkā ar 2014. gada 1. janvāri).
Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.118 „Par maksimālo maksu (tarifiem) par pasažieru un bagāžas pārvadājumiem ar vieglo taksometru Rīgā”
Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.118
Rīgā 2011.gada 29.martā (prot. Nr.52, 7.§)
Par maksimālo maksu (tarifiem) par pasažieru un bagāžas pārvadājumiem ar vieglo taksometru Rīgā
Izdoti saskaņā ar Autopārvadājumu likuma 39.panta piekto daļu un likuma "Par pašvaldībām" 44.panta 4.punktu

1. Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā tiek noteikta šāda maksimālā maksa (tarifs) par pasažieru un bagāžas pārvadājumiem ar vieglo taksometru:
1.1. taksometra nolīgšanas tarifs – Ls 1,50 (iekļaujot pievienotās vērtības nodokli);
1.2. attāluma tarifs – Ls 0,50 par kilometru (iekļaujot pievienotās vērtības nodokli);
1.3. laika tarifs – Ls 0,10 par minūti (iekļaujot pievienotās vērtības nodokli).
2. Šo saistošo noteikumu izpildi kontrolē Rīgas domes Satiksmes departamenta Kontroles dienests.
3. Par šo saistošo noteikumu neievērošanu fiziskajām personām var uzlikt administratīvo sodu Ls 50, bet juridiskajām personām – Ls 150. Sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus un pieņemt lēmumus par administratīvā soda uzlikšanu ir tiesīgas Rīgas domes Satiksmes departamenta Kontroles dienesta amatpersonas.Jūsu iesniegumus un ierosinājumus Rīgas domes Satiksmes departamentam var sūtīt uz sd@riga.lv
Наши партнеры:
Informatīvi
Mūs atbalsta: